nieuwsbrief januari 2024

*|MC:SUBJECT|*

BRO Nieuwsbrief – januari 2024LANCERING BRO NEXT OP

21 MAART 2024

In het eerste kwartaal van 2024 is het dan eindelijk zo ver. Het vernieuwde bereiksonderzoek voor buitenreclame, BRO Next, maakt z’n opwachting en zal het bestaande onderzoek gaan vervangen. De lanceringsdatum is inmiddels bekend, tijd en locatie volgen binnenkort. Noteer alvast donderdag 21 maart in de agenda. Wij kunnen ons geen mooiere start van de lente voorstellen!


De lancering van het vernieuwde BRO wordt vergezeld van een nieuwe website. Die is nu al bereikbaar en bevat alle informatie over de opzet en methode van het onderzoek.


GA NAAR DE NIEUWE BRO-SITEDE VIER BOUWSTENEN VAN BRO

BRO Next kent vier verschillende onderdelen die uiteindelijk bij elkaar komen in de planningsdata. Allereerst zijn dat de volumes van verplaatsingen via allerlei verschillende modaliteiten zoals bijvoorbeeld auto/motor, (brom-) fiets, voetganger en openbaar vervoer. Deze data representeert het totale verkeersvolume in Nederland per modaliteit en wordt samengesteld op basis van meer dan 30 gevalideerde bronnen.

Een app meet passief de bewegingen buitenshuis van minimaal 7.000 personen per maand. Op basis hiervan weten we wie een buitenreclameobject passeert en kunnen we de bereiksopbouw bepalen.


De derde bouwsteen is de classificatie van objecten op straat/langs de weg, op het station, in winkelcentra en andere publieke ruimtes zoals supermarkten, metro en busstations. Deze bron bevat van alle 60.000 deelnemende objecten de exacte locatie en alle andere kenmerken zoals de hoek ten opzichte van de weg, formaat, verlichting etc.

Tot slot wordt op basis van eye-tracking onderzoek bepaald hoe groot de kans is dat een passant daadwerkelijk naar het object kijkt.


Ga naar de BRO-site voor een uitgebreide beschrijving van elk van de vier bouwstenen.


GA NAAR DE VIER BOUWSTENEN

VOLUMES VAN VERPLAATSINGEN

Voor de levering van de volumegegevens maakt BRO Next gebruik van het Mobiliteitsspectrum. Deze bron is een unieke en zeer uitgebreide mobiliteitsdatabron en bestaat uit ruimtelijke data- en mobiliteitspatronen voor heel Nederland.


De databron geeft inzicht in alle aspecten van mobiliteit zoals bestemmingen van verkeer vanuit een bepaald gebied, de bereikbaarheid per modaliteit (auto, fiets, voetganger en/of OV) vanuit een bepaalde wijk en de verkeersintensiteiten per modaliteit op ieder wegvak in Nederland. Alle genoemde aspecten worden gebruikt om de intensiteiten te bepalen, die op hun beurt weer een bouwsteen vormen voor het BRO.


Het Mobiliteitsspectrum is door DAT.mobility in eigen huis ontwikkeld. Speciaal voor BRO Next heeft DAT.mobility voetgangers aan het model toegevoegd en het uitgebreid naar indoor locaties.


LEES MEER OVER DE VOLUMES VAN VEPLAATSINGEN
Scroll to Top