veelgestelde vragen over bro

Het vernieuwde BRO kent een groot aantal verbeteringen ten opzichte van de vorige versie. Allereerst is er door de combinatie van het Mobiliteitsspectrum en het NVP-panel een veel gedetailleerder en fijnmaziger beeld beschikbaar van de mobiliteit in Nederland. Dit komt vooral door de uitbreiding van het panel (van eenmalig 2.500 naar 20.700 personen voor de eerste publicatie) en het aantal verplaatsingen (van 180.000 naar 3,8 miljoen in het eerste jaar). Bovendien zijn er gezien de aard van de bronnen vaker updates beschikbaar. Dat geldt niet alleen voor de volumedata, maar ook voor de data uit het NVP, aangezien er continu wordt gemeten in het verplaatsingspanel.

Het onderliggende (kaart-) systeem waarin de classificatie van alle objecten plaatsvindt is veel uitgebreider. Buitenobjecten op wegen zijn uniform en geharmoniseerd samengebracht met indoor locaties zodat een goede vergelijkbarheid van alle objecten beschikbaar is. Voorheen werd gewerkt met gesimplificeerde modellen voor met name de indoor of meer specifieke locaties.

In allerlei aspecten is de fijnmazigheid van de data gegroeid. In de oudere versie van het BRO werd bijvoorbeeld gerekend met een gemiddelde snelheid van fietsers en voetgangers samen, nu zijn specifieke fiets- en loopsnelheden per wegsegment (op straat) of indoor omgeving voorhanden.

De fijnmazigheid brengt ook met zich mee dat er op veel kleinere tijdsegmenten bereik kan worden berekend. Voorheen was dit per netwerk van objecten per week, uitgaande van maandindices van volumes, nu kan er voor digital zelfs per uur per week per scherm bereik en contacten worden vastgesteld.

Ook de doelgroepkenmerken zijn uitgebreid. Dit komt door de koppeling met het doelgroeponderzoek van het Nationaal Media Onderzoek (NMO DGM). De data van het BRO wordt op termijn net als de data van lezen, luisteren, kijken en online gebruikt als bouwsteen voor de crossmediadatasets van NMO. Het spreekt voor zich dat BRO voldoet aan alle eisen die AVG stelt aan de privacy van de respondenten. 

De rijkere datastroom zorgt tevens voor een veel geavanceerdere planningstool met meer mogelijkheden voor (D)OOH. Adverteerders en bureaus worden in staat gesteld om op een zeer gedetailleerd niveau hun campagnes in te plannen. Daarbij komt dat er meer exploitanten participeren in het nieuwe BRO wat een grotere representativiteit van de totale inventory met zich meebrengt. Daarbij komt dat de data elk kwartaal wordt ververst.

Op 21 maart 2024 wordt BRO Next aan de markt gepresenteerd. Hiervoor organiseert BRO een event voor genodigden.

BRO Next is een samenwerking van Outreach, bVA en PMA. Zij vormen samen JIC BRO, waarbij JIC staat voor Joint Industry Committe. Zie deze pagina voor meer informatie over deze samenwerking. 

Scroll to Top