Het onderzoek

De bouwstenen van het vernieuwde BRO

Het vernieuwde BRO kent vier verschillende onderdelen die uiteindelijk bij elkaar komen in de planningsdata. Die vier onderdelen zijn:

 1. Volumes van verplaatsingen via allerlei verschillende modaliteiten zoals bijvoorbeeld auto/motor, (brom-) fiets, voetganger en openbaar vervoer.
   • Deze data representeert het totale verkeersvolume van alle Nederlanders van 13 jaar of ouder per modaliteit en wordt samengesteld op basis van meer dan 30 gevalideerde bronnen.
 2. Personen en hun reisgedrag via een app
   • Een app meet passief de bewegingen buitenshuis van minimaal 7.000 personen per maand. Op basis hiervan weten we wie een buitenreclameobject passeert en kunnen we de bereiksopbouw bepalen.
 3. Classificatie van objecten op straat/langs de weg, op het station, in winkelcentra en andere publieke ruimtes zoals supermarkten, metro en busstations.
   • Deze bron bevat van alle 60.000 deelnemende objecten de exacte locatie en alle andere kenmerken zoals de hoek ten opzichte van de weg, formaat, verlichting etc.
 4. Zichtbaarheid (VAC)
  • Op basis van eye-tracking onderzoek wordt bepaald hoe groot de kans is dat een passant daadwerkelijk naar het object kijkt.
volume_klein
Mobiliteitsspectrum

Volumes van verplaatsingen via allerlei verschillende modaliteiten zoals bijvoorbeeld auto/motor, (brom-) fiets, voetganger en openbaar vervoer.

Nederlands Verplaatsingspanel (NVP)

Personen en hun reisgedrag via het Nationaal Verplaatsingspanel (NVP). NVP meet van minimaal 7.000 personen per maand hun bewegingen buitenshuis.

Objectenbestand

Classificatie van objecten op straat/langs de weg, op het station, in winkelcentra en andere publieke ruimtes zoals supermarkten, metro en busstations.

Zichtbaarheid (VAC)

De daadwerkelijke zichtbaarheid wordt bepaald door de VAC wat staat voor Visually Adjusted Contact. Deze correctie is gebaseerd op jarenlange ervaring met eyetrack-onderzoek.

Verbeteringen vernieuwd BRO

Het vernieuwde BRO kent een groot aantal verbeteringen ten opzichte van de vorige versie.

 • Allereerst is er door de combinatie van het Mobiliteutsspectrum en het NVP-panel een veel gedetailleerder en fijnmaziger beeld beschikbaar van de mobiliteit in Nederland. Dit komt vooral door de uitbreiding van het panel (van eenmalig 2.500 naar 20.700 personen voor de eerste publicatie) en het aantal verplaatsingen (van 180.000 naar 3,8 miljoen in het eerste jaar).
 • Bovendien zijn er gezien de aard van de bronnen vaker updates beschikbaar. Dat geldt niet alleen voor de volumedata, maar ook voor de data uit het NVP, aangezien er continu wordt gemeten in het verplaatsingspanel.
 • Het onderliggende (kaart-) systeem waarin de classificatie van alle objecten plaatsvindt is veel uitgebreider. Buitenobjecten op wegen zijn uniform en geharmoniseerd samengebracht met indoor locaties zodat een goede vergelijkbarheid van alle objecten beschikbaar is. Voorheen werd gewerkt met gesimplificeerde modellen voor met name de indoor of meer specifieke locaties.
 • In allerlei aspecten is de fijnmazigheid van de data gegroeid. In de oudere versie van het BRO werd bijvoorbeeld gerekend met een gemiddelde snelheid van fietsers en voetgangers samen, nu zijn specifieke fiets- en loopsnelheden per wegsegment (op straat) of indoor omgeving voorhanden.
 • De fijnmazigheid brengt ook met zich mee dat er op veel kleinere tijdsegmenten bereik kan worden berekend. Voorheen was dit per netwerk van objecten per week, uitgaande van maandindices van volumes, nu kan er voor digital zelfs per uur per week per scherm bereik en contacten worden vastgesteld.
 • Ook de doelgroepkenmerken zijn uitgebreid. Dit komt door de koppeling met het doelgroeponderzoek van het Nationaal Media Onderzoek  (NMO DGM). De data van het BRO wordt op termijn net als de data van lezen, luisteren, kijken en online gebruikt als bouwsteen voor de crossmediadatasets van NMO.
 • De rijkere datastroom zorgt tevens voor een veel geavanceerdere planningstool met meer mogelijkheden voor (D)OOH. Adverteerders en bureaus worden in staat gesteld om op een zeer gedetailleerd niveau hun campagnes in te plannen. Daarbij komt dat er meer exploitanten participeren in het nieuwe BRO wat een grotere representativiteit van de totale inventory met zich meebrengt.

Drie partners

Het bereiksonderzoek voor buitenreclame wordt door drie partners uitgevoerd dat zijn:

 1. DAT.mobility, verantwoordelijk voor de verkeersvolumes en de uitvoering van het verplaatsingsonderzoek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de app van Mobidot. Het veldwerk wordt verzorgd door Verian, voorheen Kantar Public.
 2. Ipsos OOH verzorgt de classificatiesoftware en de planningstool en levert consultancy op het gebied van het Visibility Adjustment model.
 3. Het Duitse ISBA is verantwoordelijk voor de weging en audience modeling.

Elk van de drie partijen adviseert JIC BRO vanuit hun eigen vakgebied over de implementatie van het onderzoek.

Scroll to Top