MOBILITEITSSpectrum

De volumegegevens baseert BRO op het Mobiliteitsspectrum. Deze bron is een unieke en zeer uitgebreide databron en bestaat uit ruimtelijke data- en mobiliteitspatronen voor heel Nederland. Deze databron geeft inzicht in alle aspecten van mobiliteit zoals bestemmingen van verkeer vanuit een bepaald gebied, de bereikbaarheid per modaliteit (auto, fiets, voetganger en/of OV) vanuit een bepaalde wijk en de verkeersintensiteiten per modaliteit op ieder wegvak in Nederland. Alle genoemde aspecten worden gebruikt om de intensiteiten te bepalen, die op hun beurt weer een bouwsteen vormen voor het BRO.

Het Mobiliteitsspectrum is door DAT.mobility in eigen huis ontwikkeld. Speciaal voor BRO heeft DAT.mobility voetgangers aan het model toegevoegd en het uitgebreid naar indoor locaties.

 

De data uit het Mobiliteitsspectrum is van hoge kwaliteit omdat het gebruik maakt van een groot aantal bronnen die tenminste elk jaar worden geactualiseerd. Denk hierbij onder andere aan het NDW (Nationaal Dataportaal Wegverkeer), ODiN (Onderweg in Nederland), HERE (mondiaal platform gespecialiseerd in mobiliteitsdata), FCD (Floating Car Data), GTFS (General Transit Feed Specification) en het NVP (Nederlands Verplaatsingspanel)

Veel van de gebruikte bronnen worden in opdracht van de overheid samengesteld in het kader van basisregistraties. De landelijke emissieregistratie van het RIVM is hier een voorbeeld van. Deze registratie speelt een belangrijke rol bij de onderbouwing van milieubeleid van de overheid, maar ook bij nationale- en internationale rapportageverplichtingen van emissiegegevens in verschillende sectoren. Actualiteit en compleetheid zijn belangrijke waarden als het gaat om het Mobiliteitsspectrum.

Scroll to Top