(D)OOH op weg naar nieuw record

De omzetcijfers voor (D)OOH duiden op een nieuw record voor heel 2023. De bestedingen liggen in de eerste drie kwartalen 10% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De teller staat nu op € 184 miljoen tegen € 168 miljoen in Q 1t/m 3 in 2022. ‘Digital’ is de grote driver achter die groei (+25%), traditionele OOH levert een aantal procenten in.

Kijken we alleen naar Q3, dan is te zien dat de marktgroei met 11% net iets boven het gemiddelde ligt. Digitaal plust met 26% eveneens een procent hoger dan gemiddeld, de afname van traditioneel is met -3% redelijk stabiel. Het aandeel digitaal is in het derde kwartaal uitgekomen op 56%. Dit aandeel is nog niet eerder zo hoog geweest.

Grafiek  1: bestedingen aan (D)OOH per kwartaal x € 1 miljoen

Bron: Outreach

Op basis van de bestedingen van de afgelopen vier kwartalen (voortschrijdend jaar) blijkt dat de gemiddelde marktgroei op 8% staat. Dit ‘jaargemiddelde’ wordt net als de kwartaalcijfers aangevoerd door digital (+21%). De groei van programmatic daarbinnen bedraagt 8%. De traditionele vormen van OOH leveren 3% in.

Over langere periode is te zien dat de omzetten in het derde kwartaal voor het derde achtereenvolgende jaar zijn gestegen. De daling in 2020 heeft alles te maken met de maatregelen rond COVID-19.

Grafiek  2: bestedingen aan (D)OOH in Q3 (2018-2023) x € 1 miljoen

Bron: Outreach

Voorspellingen zijn altijd lastig – dat heeft het recente coronaverleden wel bewezen – maar op basis van de cijfers tot en met het derde kwartaal mag in 2023 een jaaromzet van minimaal € 260 miljoen worden verwacht. Daarvan zal naar schatting 55% digitaal zijn en 45% traditioneel. Binnen digitaal zal programmatic naar verwachting uitkomen op een aandeel van 25%.

Scroll to Top