‘BRO Next’ biedt OOH-markt talrijke vernieuwingen

JIC BRO lanceert het nieuwe buitenreclame bereiksonderzoek

Op donderdag 21 maart lanceert de buitenreclamebranche ‘BRO Next’. Dit is het nieuwe bereiksonderzoek dat onder toezicht van JIC BRO tot stand is gekomen. Met het nieuwe onderzoek krijgen Out of Home (OOH) exploitanten, adverteerders en mediabureaus op zeer gedetailleerd niveau inzicht in het bereik van ruim 57.500 reclameobjecten van de tien deelnemende exploitanten. Voor het eerst zijn nu digitale objecten ook op uurniveau opgenomen in het bereiksonderzoek. Vanaf 2 april heeft de markt toegang tot de data.

BRO Next kent een groot aantal verbeteringen ten opzichte van het vorige buitenreclame-onderzoek. Het meest in het oog springt de veel hogere granulariteit in data: veel meer en beter gemeten volumes en verplaatsingen van personen. Ook het detailniveau waarop objecten en de kenmerken van passages rondom de objecten wordt vastgelegd, kent een zeer hoge fijnmazigheid. Daarnaast komen er vaker updates beschikbaar. Dat geldt niet alleen voor de verkeersvolumes, maar ook voor de data uit het Nederlands Verplaatsingspanel (een initiatief van Dat.mobility en Mobidot), aangezien er continu wordt gemeten. Voor digital OOH betekent dit dat per scherm op uurniveau bereik en contacten kunnen worden vastgesteld.

De rijkere datastroom zorgt voor een betere planningsoutput voor OOH. Adverteerders en bureaus worden in staat gesteld om op een zeer gedetailleerd niveau hun campagnes in te plannen op allerlei doelgroepen. Daarbij komt dat er meer exploitanten participeren in het nieuwe BRO.

De data van BRO Next wordt net als de data van lezen, luisteren, kijken en online gebruikt als bouwsteen voor de crossmedia-datasets van het Nationaal Media Onderzoek (NMO).

Het bereiksonderzoek wordt uitgevoerd door een drietal partijen met verschillende expertises: Dat.mobility, Ipsos OOH en ISBA. Dat.mobility levert de verkeersvolumes voor auto, fiets, openbaar vervoer en voetgangers.. Het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) levert van 20.000 respondenten de profielgegevens en hun verplaatsingsgedrag. Door de verkeersvolumes en de paneldata te combineren ontstaat een volledig beeld van de dagelijkse mobiliteit van de Nederlandse bevolking.

In de classificatietool van Ipsos OOH liggen alle noodzakelijke gegevens vast van de 57.500 objecten, denk  hierbij aan locatie, formaat, hoek en afstand ten opzichte van de weg, eventuele obstakels, verlichting en de snelheid waarmee het  object gepasseerd wordt. Met behulp van eye-tracking-onderzoek wordt bepaald hoe groot de daadwerkelijke kans is dat een passant naar het buitenreclame-object kijkt. Het eindresultaat is een nauwkeurige bepaling van contacten waarmee de bereiksopbouw van campagnes door ISBA wordt gemodelleerd.

BRO Next is onder auspiciën van JIC BRO tot stand gekomen. Dit is een Joint Industry Committee (JIC) die bestaat uit Outreach (OOH-exploitanten), bvA (adverteerders) en PMA (mediabureaus). JIC BRO ziet het nieuwe onderzoek als een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de branche. Naast de traditionele objecten spelen de digitale objecten een steeds grotere rol.

Hannelore Majoor, namens Outreach: “Met de lancering van dit kwalitatief hoogwaardige onderzoek en de voorgenomen toetreding tot NMO breekt een nieuw tijdperk voor OOH aan. Wij zijn blij dat met de toetreding van nieuwe leden, het overgrote deel van de buitenreclameobjecten in Nederland in dit onderzoek zit. Door alle exploitanten, bvA en PMA is een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het onderzoek en we zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe standaard van grote waarde zal zijn voor ons mediumtype.

Henriette van Swinderen, namens bvA: “Het nieuwe onderzoek naar buitenreclame is een enorm waardevolle toevoeging aan de bestaande bereiksonderzoeken. We streven er allemaal naar om doelgroepen effectief te bereiken, op schaal en in de juiste context, maar door de sterke mediafragmentatie wordt dat steeds lastiger. Dankzij de verfijnde gegevens en het grotere aantal doelgroepen en deelnemende exploitanten van het nieuwe BRO zijn we in staat om sterk verbeterde OOH-plannen te creëren.” 

Johan Smit, namens PMA: “BRO Next is een meer dan welkome aanvulling op de bestaande bereiksonderzoeken. En goed om te zien dat dit ook aan de kant van de exploitanten heeft geleid tot meer deelnemers aan Outreach. De (D)OOH-markt, aanbod- en vraagzijde, toont verantwoordelijkheid en neemt hiermee een grote stap in termen van transparantie en inzichtelijkheid.”

Foto door Nico Alsemgeest

Lees ook het uitgebreide artikel op Adformatie over BRO Next of bekijk de foto’s van het event.

Scroll to Top