Privacyverklaring Website Buitenreclame-onderzoek 

Deze Privacyverklaring van Stichting Buitenreclame Onderzoek (hierna: “BRO”) heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens van websitebezoekers en ingeschrevenen van BRO Academy.

Bent u panellid van het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) en/of BRO? Dan kunt u voor informatie hierover terecht bij de privacyverklaring van Dat. Mobility.

BRO neemt privacy serieus en doet haar best ieders privacy te respecteren. BRO verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onderstaande doelen.

Nieuwsbrief

Voor de nieuwsbrief van BRO hebben personen zichzelf ingeschreven en kunnen zich na ontvangst altijd uitschrijven. Voor het versturen van de nieuwsbrief verwerken wij het email-adres dat u op onze website invult. Het wordt alleen gebruikt voor verzending van de nieuwsbrief. Uw toestemming wordt per mail gevraagd.

Contactformulier

Wij verwerken uw e-mailadres om vragen volgend uit uw e-mails te kunnen beantwoorden en contact met u te kunnen onderhouden.

Academy

Als u zich heeft ingeschreven voor de Academy, dan verzamelt BRO uw naam, email-adres, het bedrijf waar u werkt en uw functie. U kunt zich altijd uitschrijven voor de Academy. BRO verzamelt deze informatie om u de lesmodules uit de Academy te kunnen aanbieden.

Dienstverlening | Verwerkers

Voor het leveren van de diensten van BRO maakt BRO gebruik van verwerker IMS en IDS voor het leveren van BRO-next data, en Mailchimp voor versturen van de nieuwsbrief.

We sluiten een overeenkomst met een dergelijke verwerker voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze overeenkomst bevat verplichtingen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend door de verwerker worden verwerkt en diensten aan ons levert. 

Bewaartermijn persoonsgegevens

BRO bewaart persoonsgegevens die zij gebruikt voor bovengenoemde niet langer dan noodzakelijk voor het uitvoeren van het doel.

In geval van toestemming, bijvoorbeeld bij de nieuwsbrief, kunt deze ten alle tijden intrekken.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor producten en diensten van Google.

Verder zijn er op de website van BRO geen cookies geplaatst.

Doorgifte buiten EER

Als uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een ontvanger in een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, zullen wij maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Waarborgen persoonsgegevens

BRO heeft voldoende waarborgen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij hebben passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen, toevallige of onwettige vernietiging of accidenteel verlies, beschadiging, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, evenals alle andere vormen van onrechtmatige verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot, onnodige verzameling) of verdere verwerking.

Kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u ontevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens door BRO. Bijvoorbeeld, als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet met zorg gebruiken, of omdat uw verzoek tot inzage of rectificatie niet tijdig is beantwoord.

Uw privacy rechten en contact

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen, wijzigen of aan te vullen. 

Om uw recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar of dataportabiliteit in te roepen, neemt u dan contact met ons op via info@buitenreclame-onderzoek.nl.

Scroll to Top